Pojištění Spoření Úvěry Společnost Kariéra Kontakty On-line pojištění
Penzijní připojištění Stavební spoření

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je název pro tento produkt poněkud zavádějící. Jedná se totiž o spoření s účastí státu. Hlavním smyslem penzijního připojištění je zajistit účastníkovi v době jeho zaslouženého odpočinku poskytování starobní penze. Na tu má klient nárok po 5ti letech spoření a po dosažení věku 60 let (případně i dříve, pokud byl účastníkovi přiznán předčasný starobní důchod). Penze je vyplácena doživotně! Při výpočtu výše penze kalkuluje penzijní fond jednak s tím kolik je na účastníkově účtu peněz a také s průměrným věkem dožití u mužů a žen. Protože se ženy v průměru dožívají vyššího věku než muži, jsou jejich penze nižší než u mužů (na druhou stranu si tyto peníze užívají déle). Penzijní připojištění se skládá z:

  1. příspěvků účastníka
  2. příspěvků třetí osoby
  3. příspěvků zaměstnavatele
  4. státních příspěvků

Pokud účastník nechce peníze vyplácet ve formě penze, má možnost vzít si jednorázové vyrovnání – tj. součet všech výše uvedených položek.

Příspěvek účastníka

Dle zákona se dá do penzijního připojištění platit minimálně 100 Kč měsíčně, maximální hranice není stanovena (kdo chce, může si přispívat i 10 000,— Kč měsíčně).

Příspěvek třetí osoby

Na penzijní připojištění může účastníkovi přispívat i třetí osoba (kdokoli, kdo má potřebu účastníkovi výhodně ukládat peníze).

Příspěvek zaměstnavatele

Zaměstnavatel může svému zaměstnanci přispívat libovolnou částku na penzijní připojištění; příspěvek zaměstnavatele je pro zaměstnance v plné výši osvobozen od placení sociálního a zdravotního pojištění a až do 5% vyměřovacího základu (hrubé mzdy) je osvobozen od placení daně z příjmu.

Státní příspěvek

Poskytuje se k příspěvkům účastníka a třetích osob (neposkytuje se k příspěvkům zaměstnavatele!); výše státního příspěvku je závislá na výši příspěvku účastníka (příp. třetí osoby).

výše příspěvku účastníka v Kč

výše státního příspěvku v Kč

100 až 199

50 + 40 % z částky nad 100 Kč

200 až 299

90 + 30 % z částky nad 200 Kč

300 až 399

120 + 20 % z částky nad 300 Kč

400 až 499

140 + 10 % z částky nad 400 Kč

500 a více

150 Kč

Zhodnocení

Penzijní fondy zhodnocují všechny příspěvky evidované ve prospěch účastníka na kapitálových trzích, ovšem pouze tak jak jim to dovoluje zákon, příklad rozložení portfolia u penzijního připojištění (ING penzijní fond k 31.12.2003):

Z penzijního připojištění je však možné peníze čerpat i dřív než v 60ti letech! Tento produkt totiž nabízí ještě další dávky:

Příklad

V 65ti letech bych chtěl mít k dispozici 1 milion korun, kolik budu muset sám zaplatit, a kolik mi penzijní připojištění vydělá, když začnu šetřit ve:

© Centrum pojištění 2011-2012
1. AZ Makléřská, s.r.o.