Pojištění Spoření Úvěry Společnost Kariéra Kontakty On-line pojištění

Úvěry

hypoteční | ze stavebního spoření | hotovostní | spotřebitelské | kreditní karty

Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěry jsou bankovní produkty zažívající obrovský boom. Základním a primárním cíle těchto úvěrů je zajištění bydlení pro fyzické osoby. Účelů na které jsou prostředky poskytnuty je celá řada, ale základní jsou koupě, výstavba či rekonstrukce nemovitosti, ať už rodinného domu či bytu.

Jak to funguje?

Základním podmínkou existence hypotečních úvěrů je nutnost zástavy. Zástava je vždy realizována nemovitostí – rodinným domem, bytem, pozemkem, ... Dalším rozhodujícím faktorem je úroková sazba, která ve většině případů rozhoduje o volbě banky. Posledním zásadním kriteriem při žádosti o úvěr je výše čistých příjmů, kterými žadatel disponuje. Pokud jeho příjmy nedostačují na požadovanou výši úvěry, je možné přibrat spolužadatele. Banka tyto příjmy využívá při výpočtu bonity klienta, podle níž se pak rozhodne zda úvěr poskytne a v jaké výši.

Schválení úvěru předchází celá řada úkonů, které je nutné splnit v určeném pořadí (např. ocenění zástavy, vklad zástavy do katastru, sjednání pojištění, ...).

Po schválení úvěru nastává fáze čerpání finančních prostředků, která může dosáhnout až dvou let při výstavbě. Během tohoto období banka vyžaduje zprávy o stavu stavby a požaduje platit úroky z vyčerpané částky. Po dočerpání úvěru začíná běžet fáze splácení. Jsou tři možnosti splácení progresivní, degresivní a nejčastější anuitní. Doba splácení je sjednána ve smlouvě a může dosahovat až 40 let. Důležitým pojmem je fixace, tu si klient volí při žádosti o úvěr. Fixace je období po které banka garantuje výši úrokové sazby. Dříve se v závislosti na délce fixace měnila i úroková sazba, ovšem dnes je trend sjednocování sazeb.

Hypotéka končí splacením úvěru.

Refinancování (přeúvěrování)

Jak již bylo řečeno, banka garantuje úrokovou sazbu jen po dobu fixace. Po jejím skončení se sazba může rapidně změnit. Před koncem fixace banka klienta informuje o výši nové úrokové sazby, která je v současné době nesrovnatelně vyšší než před rokem. Nemusíte ovšem házet flintu do žita a akceptovat nabízenou vysokou sazbu, je tu možnost refinancování úvěru. Je možné celý úvěr převést do jiné banky s nižší úrokovou sazbou, případně i za výhodnějších podmínek. Funguje to tak, že nová banka doplatí úvěr u původní a vy splácíte zbytek úvěru u nové banky s nižší úrokovou sazbou.

« zpět

Hotovostní úvěry

Základní charakteristikou tohoto úvěru je neúčelovost. Banka vyplatí peníze žadateli nezkoumá na co jsou použity. Tento úvěr je určen pro fyzické osoby. Banka standardně požaduje předložení příjmů a výdajů na základě nichž schválí úvěr a v požadované výši. Pokud příjmy nebudou na požadovaný úvěrový limit stačit, nabídne banka nejvyšší možný akceptovatelný úvěr.

Doporučená výše půjčky je v rozmezí 15 000 Kč až 300 000 Kč. Zajištění je individuální a záleží na výši úvěru. Může se provádět vinkulací výplaty nebo zástavním právem k pohledávce z vkladů. U nižších úvěrů se zajištění zpravidla neprovádí.

Doba splácení dosahuje až 72 měsíců a po celou dobu splácení je úrok i splátka fixní. Klient hned vidí, kolik ho bude půjčka stát.

Čerpání probíhá ihned, maximálně do 1 měsíce.

K tomuto úvěru banka nabízí i pojištění.

« zpět

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelský úvěr je ryze účelový produkt. Žadatel musí doložit účel požadovaného úvěru. Banka dále požaduje doložení příjmů a pak úvěr schválí nebo ne. Po schválení úvěru putují peníze přímo na účet prodejce úvěrovaného zboží a klient splácí půjčku bance. Doporučený limit je od 100 000 Kč výše, cca do 300 000 Kč.

Zajištění se provádí vinkulací výplaty peněžních prostředků nebo zástavním právem k pohledávce z vkladů. Spotřebitelský úvěr umožňuje dva druhy čerpání. Jednorázové, maximálně do 1 měsíce a postupné, maximálně do 6 měsíců.

Doba splácení dosahuje až 120 měsíců. Po celou dobu splácení jsou úroky i splátky fixní. Klient hned při žádosti o úvěr vidí, kolik ho bude spotřebitelský úvěr stát.

K tomuto úvěru banka nabízí i pojištění.

« zpět

Kreditní karty

Kreditní karta je produkt, který poskytuje přístup k úvěru 24 hodin denně. Po přidělení karty máte k dispozici revolvingový úvěr, který můžete kdykoli na cokoli použít. Důležitá je existence bezúročného období, tzn. pokud splatíte 100% půjčené částky do určeného data, neplatíte žádné úroky.

Kreditní karta poskytuje jistotu na cestách do zahraničí, kde se bez kreditní karty téměř neobejdete. Cizí peníze od banky jsou pro zahraniční obchodníky bezpečnější a důvěryhodnější. Navíc jsou platby kartou v zahraničí přepočteny výhodnějším kurzem než směna valut na pokladně.

Důležitou výhodou karty je u plnění funkce „železné zásoby“. Kartu můžete mít doma v šuplíku a nemusíte ji rok použít, ale v případě nenadále potřeby je k dispozici.

Kartu se dá použít k bezhotovostním úhradám v obchodech, restauracích čerpacích stanicích, hotelích, hypermarketech a dalších místech. Slouží k výběru hotovosti, zjištění disponibilního zůstatku, dobíjení kreditu telefonu, k platbám přes internet, poštu či telefon.

Úrok na kartách se pohybuje okolo 20% p.a., což přestavuje asi 1,67% z vyčerpané částky měsíčně.

Ke kartám je standardně poskytováno pojištění proti schopnosti splácet a proti zneužití.

Při využití karty neplatíte žádné transakční poplatky a náklady na vedení karty se pohybují v řádech stokorun ročně.

Úvěrový limit se pohybuje od 5 000 Kč až do 500 000 Kč a je závislý na výši příjmu.

« zpět

© Centrum pojištění 2011-2012
1. AZ Makléřská, s.r.o.